vineri, 6 iulie 2012

Culorile toamnei


Poza mamei –
picătură de ploaie
sau lacrimă?

Pitită-n ghiozdan
cea mai dragă păpuşă –
zâmbet cu lacrimi

Fior –
o frunză se aşează
pe mâna mea

În zori pe şosea –
frunze rostogolindu-se
după maşină

Capăt de holdă –
baraca din scânduri vechi
părăsită

Hambarul vechi –
razele soarelui
printre scânduri

Lângă hambarul vechi
o căruţă goală –
soarele apune

Hambarul plin –
un şoarece apropiindu-se
pe furiş

Amurg de toamnă –
luna plină se iveşte
prin crengi de arţar

Luna se arată
printre crengi desfrunzite –
eu, singurul martor

Cireş sălbatic –
două frunze arămii
cad împreună

Cireş desfrunzit –
printre crengile rare
o singură stea

Prima brumă
se aşterne pe dealuri –
câine vagabond

Seară fără nori –
pe mormântul vecinei
o crizantema

Plouă monoton –
în cuibul lăstunului
pana vrabiei

Zori de zi –
o pasăre necunoscută
într-un plop

Cer fără nori –
graurul culege via
bătrânului

Şoim în picaj –
printre munţi se înalţă
fâşii de ceaţă

Un salt –
pisica înhaţă
o frunză uscată

Vecernie –
înconjurat de corbi
schitul din vale

Ploaie spre seară –
între crengile rare
ultimul măr

Frunze peste tot -
în vârful arinului
strigă o cioară

Burniţă în zori –
din nucul bătrân cade
ultima frunză

Niciun comentariu: